Website โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป.บึงกาฬ


นายเต็มเดช ต่อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมปี 2559
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2563
แอปพลิเคชัน DLTV
ห้องเรียน DLTV

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙)
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
โครงการพิเศษของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนแล้วคลิกคำว่าค้นหา 
กระดานข่าวกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 7/2/2563
ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุวประมง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 41/2563
ประมวลรูปภาพเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 (27 มกราคม 2563) ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
ประมวลรูปภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.2562
ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

เพลงมาร์ชโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น "โปรดใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม"
 
ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเริ่มนับ 5 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876
:: ปรับปรุง 1 มกราคม 2562 ::